Persondatapolitik

 

Nærværende persondatapolitik beskriver hvorfor og hvordan, at Bridgefonden (fonden, os, vi, vores) behandler dine personoplysninger. Derudover beskriver den, hvilke rettigheder du har omkring Bridgefondens registrering af dine personoplysninger.

 

1. DATAANSVARLIG

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af ansøgernes personoplysninger, er:

Bridgefonden
c/o Danmarks Bridgeforbund
Hørkær 32 B
2730 Herlev
T: 4847 5213
E: dbf@bridge.dk

Det er Danmarks Bridgeforbunds sekretariat, der varetager administrationen af Bridgefonden i henhold til retningslinjerne fra Bridgefondens bestyrelse.

 

2. HVILKE INFORMATIONER INDSAMLER BRIDGEFONDEN

Generelt behandler Bridgefonden kun oplysninger om dig såfremt, at de er relevante i forhold til, at Bridgefonden kan opfylde vores forpligtelser overfor dig eller myndighederne. Dine oplysninger bliver alene anvendt af de medarbejdere, som har brug for oplysningerne, for at kunne behandle din donation og/eller ansøgning.  

Bridgefonden indsamler følgende kategorier af oplysninger:

Almindelige personoplysninger:

  • Navn, adresse, telefonnummer, email-adresse, CPR-nummer, støttehistorik, projektinformation.

Bridgefonden indsamler ikke selv data om ansøgerne, men anvender alene data fremsendt af ansøgerne i forbindelse med disses indsendelse af ansøgning eller afgivet donationer.

 

3. FORMÅLET MED INDSAMLINGEN

Bridgefonden indsamler personoplysninger til følgende formål:

  • For at kunne behandle din ansøgning om støtte
  • For at kunne foretage udbetalinger af donationer
  • For at kunne indberette dine donationer til SKAT med henblik på fradrag
  • For effektivt at kunne besvare dine henvendelser samt kommunikere med dig
  • For at kunne invitere bidragsydere til arrangementer mv.

 

4. BEHANDLINGSGRUNDLAG

Bridgefonden behandler personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på følgende retningslinjer:

Behandlingen er nødvendig for at kunne træffe beslutning om udlodning til ansøgerne samt for at kunne gennemføre sagsbehandling med henblik på beslutning om udlodning til disse, herunder behandlingen af ansøgningerne samt efterfølgende udbetaling af donationer.

Da Bridgefonden er godkendt som almennyttig fond med mulighed for skattefradrag for ydet bidrag betyder det at bidragsydere, som ønsker at benytte skattefradraget, skal oplyse cpr.nr. på indbetalingen. Bemærk at når du indbetaler din donation via mobilepay vil du selv via NemId kunne registrere dit CPR-nummer hos SKAT mhp fradrag.

Donationer til Bridgefonden indbetales primært til fondens bankkonto og adgangen hertil er alene givet til direktør samt økonomi og regnskabskonsulent i Danmarks Bridgeforbund samt fondens formand og banken.

 

5. OPBEVARING OG SLETNING AF OPLYSNINGER

For så vidt angår de ansøgere der opnår støtte, opbevarer Bridgefonden ansøgernes personoplysninger i op til 5 år fra udbetaling af donationen. Dette er nødvendigt af hensyn til de regnskabsmæssige forpligtelser som fonden har.

Opnås der ikke tilsagn om støtte, makuleres ansøgernes personoplysninger senest 1 år efter fondens modtagelse af ansøgningen.

 

6. VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

Ved tildeling af støtte, er Bridgefonden forpligtet til at indberette personoplysninger om den person, der skal beskattes af beløbet til SKAT. Dette sker ved, at der fra fondens sekretariat oploades en fil direkte via SKAT´s hjemmeside med login. Endvidere fremgår evt. navn og beløb som bilag til regnskabet. Informationerne gemmes i henhold til SKATs regler.

Videregivelsen vil alene ske i det omfang det er nødvendigt.

 

7. PLIGTMÆSSIG INFORMATION

Bridgefonden er ikke i stand til at foretage behandlingerne samt foretage udbetalinger af donationer, hvis ansøgerne nægter at dele deres personoplysninger med Bridgefonden. Afgives de påkrævede personoplysninger ikke, eller modsætter ansøgerne sig behandlingen af disse, kan der ikke opnås tilsagn om donation fra fonden.

 

8. DINE RETTIGHEDER

I henhold til persondataforordningen, har du en række rettigheder.

Generelt er rettighederne som følgende:

  • Ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af personoplysninger
  • Ret til at modsætte sig behandlingen af personoplysninger og få behandlingen af personoplysninger begrænset
  • ret til at modtage de personoplysninger, som De selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet)

 

Der kan være betingelser eller begrænsninger knyttet til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at en ansøger eller doner f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

 

Du kan altid indgive en klage til Datatilsynet eller en anden relevant databeskyttelsestilsynsmyndighed.

 

9. LINKS TIL ANDRE HJEMMESIDER

På vores hjemmeside er der links til andre hjemmesider og til integrerede hjemmesider. Bridgefonden er ikke ansvarlig for indholdet af andres hjemmesider eller for deres praktisk i forbindelse med indsamling af personlige oplysninger. Når du besøger andre hjemmesider, bør du altid læse hjemmesidens politik om beskyttelse af personlige oplysninger og andre relevante politikker.

 

10. ÆNDRINGER I DENNE POLITIK

Bridgefonden anerkender, at gennemsigtighed er et løbende ansvar. Bridgefonden vil derfor løbende gennemgå og opdatere denne persondatapolitik.

Persondatapolitikken er opdateret d. 25. maj 2018.

 

11. KONTAKTOPLYSNINGER

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager til Bridgefondens behandling af personoplysninger kan du henvende dig til:

 

Bridgefonden
c/o Danmarks Bridgeforbund
Hørkær 32B
2730 Herlev
T: 4847 5213
E: dbf@bridge.dk

 

Medfører dette ikke en afklaring, kan en eventuel klage herefter rettes til Datatilsynet.

Den aktuelle kontaktadresse kan findes på www.datatilsynet.dk

Powered by