Bridgefonden på Dansk Bridgefestival 2024

 

I 2024 afholder Bridgefonden to turneringer på festivalen; "Guldtour de Svendborg" og Bridge og vandring i det spanke køkken. Læs om turneringerne nedenfor eller på festivalens hjemmeside

 

 

KÆMPE GULDPOINT-EVENT gentages i 2024

VI SES I SVENDBORG SØNDAG 7/7! 

 

Bridgefonden, som har til formål at fremme bridge i Danmark, sætter søndag d. 7. juli 2024 kl. 11.00 - 19.30 Svendborg og Dansk Bridgefestival på landkortet, når de atter arrangerer ”Guldtour de Svendborg”.

En tour rundt på udvalgte lokale beværtninger, hvor der spilles simultant. Man skifter spillested flere gange, og undervejs serverer vores værter gratis frokost og kage.

 

Turneringen er en guldpoint-turnering, og slutter af på 4*Hotel Svendborg, og der er skabt hyggelige ramme for præmieuddelingen, da alle tilbydes et glas, så der kan skåles for de dygtigste/heldigste under præmieuddelingen.

Der er et væld af præmier til både de bedst placerede - og største handicapforbedringer - så der er plads til alle!

 

Pris og tilmelding

Alle bridgespillere er velkomne og det kræver ikke medlemsskab af DBf for at deltage. For at deltage skal du donere min. 500 kr. pr person til Bridgefonden. 

Tilmelding sker parvis her

Bridgefonden vil undervejs i turneringen sørge for at få registeret dit CPR-nummer, så du kan få fradrag, hvis du ønsket dette. 

Sidste frist for tilmelding er mandag d. 24. juni kl. 24.00

 

Deltagere

Du kan se deltagerne her

 

Sponsorer til "Guldtour de Svendborg"

 

Vi glæder os til at se dig og din makker til Guldtour de Svendborg. 
 

Venlig hilsen 
Bridgefonden

OBS: Sidste år var der plads til 48 par, men turneringen var udsolgt flere måneder før deadline. I år har vi dog skabt plads til 72 par.

 

 

 

Bridge og vandring i det spanske køkken 


Torsdag d.11. juli inviteres du hermed til en anderledes bridgeturnering under festivalen.

Der spilles i den supergode spanske restaurant, 105 bar & køkken. Stedet drives af Mette og Niels, der begge har stor passion for det spanske og leverer mad af højeste kvalitet, forankret i retter fra det spanske køkken.

Der spilles fra 14.00 - 21.00, og vi starter med en velkomstdrink. I løbet af dagen får du fem tapas-serveringer, hvor der til alle er knyttet en lille historie. Efter den femte tapas slutter arrangementet med en lidt større ret. Der vil være kaffe og kage i en given pause undervejs.

Prisen for arrangementet er kr. 600,-, der dækker ovenstående, præmier, SØLVPOINT.

 

Praktiske oplysninger

Tidspunkt: Torsdag d. 11. juli kl. 14.00 - 21.00

Hvor:  105 bar og køkken, Møllergade 105, 5700 Svendborg.

Pris: 600 kr. pr. person. Da Bridgefonden er arrangør af turneringen, får du skattefradrag for dit indskud, hvis du er skattepligtig i Danmark og ikke allerede har brugt dette fradrag ved andre begivenheder. Bridgefonden vil under turneringen samle CPR-numre sammen.

Tilmelding: Du tilmelder dig med din makker her. 

Vi har plads til 30 par. 

Sidste frist for tilmelding er søndag d. 16. juni kl. 24.00.

 

Deltagere

Se deltagerlisten her

 

Sponsorer til Bridge og vandring i det spanske køkken

 

Med venlig hilsen
Bridgefonden og 
105 bar og køkken
Møllergade 105, Svendborg

 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Nyt fra Bridgefonden maj 2022

Bridgefondens årsrapport 2021

Bridgefondens årsrapport for 2021 er nu behandlet og godkendt i bestyrelsen. I 2021 er der indsamlet midler for knap 42.000 kr. inkl. renteindtægter, mens der er faste udgifter til revision, bankgebyrer m.v. på næsten 30.000 kr. Resultatet er derfor me¬get beskedent i forhold til 2021 og heller ikke tilfredsstillende; og skyldes et meget lavt aktivitetsniveau pga. coronakrisen. Fondens bestyrelse er derfor meget optaget af at styrke antallet af donationer til fonden, idet fonden ellers risikerer at miste sin godkendelse under Ligningsloven som fradragsberettiget. 
 
Årets resultat for 2021 blev et overskud på 12.369 kroner. Årsrapporten kan ses via dette link Årsrapport (bridgefonden.dk).
 
Deltag i Bridgefondens turnering på Bridgefestivalen.
Vi glæder os til at kunne være tilbage på Bridgefestivalen i Svendborg, og byder velkommen til Bridgefondens turnering, der finder sted:
 
Onsdag den 13. juli 2022 kl. 10.00 - 13.30, 
 
som en del af DBf´s bronzeturnering, der spilles samtidig. Når du deltager i turneringen, støtter du Bridgefondens arbejde med at udbrede bridgespillet blandt både kommende og nuværende spillere. Bridgefonden er sponsor for turneringen. Der er mange fine sponsorpræmier både i form af placerings-, bedste handicapforbedrings- og lodtrækningspræmier.
 
Deltagelse i Bridgefondens turnering kræver et bidrag til Bridgefonden på mindst 200 kr. pr. person (og gerne mere), som går ubeskåret til Bridgefonden, idet Danmarks Bridgeforbund afholder de fulde turneringsomkostninger. Vil du gerne donere, så gå ind på hjemmesiden og vælg Bidrag. Her kan I give jeres bidrag på den måde, der passer jer bedst. HUSK at der gives skattefradrag for bidrag, såfremt I sørger for at indberette CPR-nummer.
Du kan allerede nu tilmelde dig Bridgefondens turnering ved at sende en mail til dbf@bridge.dk, men du kan også tilmelde dig turneringen på festivalen. 
 
 
Praktiske regler for donationer
Tak til alle trofaste bidragydere. Tak også til Reinholdt Bridge for at sponsorere gave¬kort til lodtrækning blandt fondens bidragydere. Blandt bidragyderne i 2021 blev Mogens Müller og Michael Justesen de heldige vindere.
 
Indbetalinger til Bridgefonden kan ske via MobilePay på nr. 61713 eller til fondens bankkonto på reg. nr.: 3543 konto nr. 1142 4732. Via netbank kan du overføre et fast årligt beløb til fonden. Det sker under feltet ”faste betalinger/faste overførsler”. 
Bridgefonden indberetter automatisk bidragene til SKAT, men kun hvis du SAMTIDIG MED INDBETALINGEN har oplyst dit CPR-nr. (hvis det er en virksomhed CVR-nr. eller SE-nr.). 
Fonden sekretariatsbetjenes af Danmarks Bridgeforbund. Spørgsmål m.v. kan rettes til forbundets direktør Charlotte Fuglsang på tlf. 2222 9926.
 
Bridgefondens bestyrelse, der består af:
 • Jacob Monberg, formand
 • Jørgen Esmann
 • Stig Farholt
 • Christian Reinholdt
 • Ole Raulund
ønsker alle en god sommer og håber, at vi til sæsonstart den 1. september 2022, kan mødes ved det fysiske bridgebord.
 
Med venlig hilsen
Jacob Monberg,
formand
 
 
 
 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 

 

Kom til Bridgefondens bronzeturnering ved festivalen i 2022

Onsdag den 13. juli kl. 10.00 - 13.30 kan du og din makker deltage i denne spændende turnering, som er en del af bronzeturneringen, der spilles samtidig. 

Når du deltager i turneringen, støtter du Bridgefondens arbejde med at udbrede bridgespillet blandt både kommende og nuværende spillere. Og som bridgespiller ved du jo, hvor meget sjov man kan få ud af spillet, samtidig med at man nyder hjernegymnastikken. Og samværet med makker og de øvrige deltagere er altid en fornøjelse. 

Bridgefonden er sponsor for turneringen. Der er præmier til de tre bedst placerede par. 

Deltagelse i Bridgefondens turnering kræver et bidrag til Bridgefonden på mindst 200 kr. pr. person (og gerne mere), som går ubeskåret til Bridgefonden. 
Vil du gerne donere, så gå ind på www.bridgefonden.dk og vælg Bidrag. Her kan I give jeres bidrag på den måde, der passer jer bedst. HUSK at der gives skattefradrag for bidrag, såfremt I sørger for at indberette CPR-nummer.

Du kan allerede nu tilmelde dig Bridgefondens turnering ved at sende en mail til dbf@bridge.dk, men du kan også tilmelde dig turneringen på festivalen. 

Vi glæder os til en masse skønne spil blandt vore fantastiske bidragydere, så bridgen kan udbredes til endnu flere.

Du kan se det øvrige program til festivalen her.

Tak for jeres bidrag til Bridgefonden 2021 - de to vindere er udtrukket

Michael Justesen og Mogens Müller har hver vundet et gavekort på kr. 1.000 til Reinholdt Bridge og Travels.
Stort tillykke til begge vindere!

Nyt fra Bridgefonden december 2021

Bridgefonden er sat i verden for at støtte og udbrede kendskabet til bridgespillet. Det kan vi kun, hvis vi har penge at dele ud af til de ildsjæle, der brænder for samme sag. Det er dem, der kan omsætte de gode tanker til praktiske aktiviteter, der når ud til folk. Bridgefonden ar­bejder altså på at gøre bridgespillet kendt også uden for bridgeverdenen med landets ca. 25.000 bridgespillere. Heldigvis stiger støtten til Bridgefonden støt og roligt – STOR TAK TIL ALLE.

Året har ikke budt på mange aktiviteter pga. coronakrisen, men fondens bestyrelse overvejer en række initiativer. Fonden har foretaget en enkelt uddeling, idet de indsamlede midler fra Bridgefondens digitale mindeturnering, den 27. december 2020, til minde om juniorspiller Søren Bune, indsamlede 71.152 kr., er gået ubeskåret til Dansk Skolebridge.

Vi mangler endnu bidrag i indeværende år og opfordrer til at give et bidrag på minimum 200 kr. REINHOLDT BRIDGE & TRAVEL har traditio­nen tro doneret to gavekort til Bridgefonden til udlod­ning blandt alle, der i 2020 har ydet et bi­drag til fonden på min. 200 kr. Vinderne af lodtrækningen modtager en præmie i form af gave­kort til en bridgerejse. Lodtræknin­gen foretages den 6. januar 2022, og bidrag, der skal være med i lodtrækningen, skal være indbetalt til fonden senest d. 31. december 2021.

Såfremt man ønsker fradrag for sit bidrag, skal man anføre sit CPR-nummer, se nærmere nedenfor hvordan indbetaling af bidrag til fonden kan foregå.

Praktiske regler for donationer:

Indbetalinger kan ske via MobilePay på nr. 61713 eller til fondens bankkonto på reg. nr.: 3543 konto nr. 1142 4732. Via netbank kan du overføre et fast årligt beløb til fonden. Det sker un­der feltet ”faste betalinger/faste overførsler”.
Bridgefonden indberetter automatisk bidragene til SKAT, men kun hvis du SAMTIDIGT MED INDBETALINGEN har oplyst dit CPR-nr. (hvis det er en virksomhed CVR-nr. eller SE-nr.).

Fon­den sekretariatsbetjenes af Danmarks Bridgeforbund. Spørgsmål m.v. kan rettes til forbundets direktør Charlotte Fuglsang på tlf. 2222 9926.

Bridgefonden ønsker alle en god jul og et godt nytår.
På bestyrelsens vegne,

Jacob Monberg,
Formand

Nyt fra Bridgefonden maj 2021

Bridgefondens årsrapport 2020

Bridgefondens årsrapport for 2020 er nu behandlet og godkendt i bestyrelsen. Fonden modtog i 2020 donationer på i alt 282.410 kr. en anelse mere end i 2019. Året sluttede med en digital mindeturnering den 27. december 2020 til minde om juniorspiller Søren Bune, der døde kun 19 år gammel i november 2020. Mindeturneringen indsamlede 71.152 kr., der gik ubeskåret til Dansk Skolebridge.

Årets resultat for 2020 er et underskud på 197.532 kroner. Årsrapporten kan ses her.

Bridgefondens aktiviteter 

Fonden er i december 2020 blevet fornyet godkendt af Indsamlingsnævnet til at foretage indsamlinger. 

2021 har indtil videre ikke budt på mange aktiviteter pga. coronakrisen. Der er endnu ikke foretaget nogle uddelinger. 

Igen i år er Dansk Bridgefestival desværre aflyst pga. coronakrisen. Danmarks Bridgeforbund planlægger en online-festival, hvor der som led i en af sideturneringerne i online programmet, onsdag den 14. juli kl. 19.00-22.30, kan spilles til fordel for Bridgefonden ved at donere minimum 200 kr. Se mere på www.bridgefestival.dk.

Praktiske regler for donationer

Tak til alle trofaste bidragydere. Tak også til Reinholdt Bridge for at sponsorere gave¬kort til lodtrækning blandt fondens bidragydere. Blandt bidragyderne i 2020 blev Jørgen Cilleborg Bilde og Niels Ove Kyvsgaard de heldige vindere.

Indbetalinger til Bridgefonden kan ske via MobilePay på nr. 61713 eller til fondens bankkonto på reg. nr.: 3543 konto nr. 1142 4732. Via netbank kan du overføre et fast årligt beløb til fonden. Det sker under feltet ”faste betalinger/faste overførsler”. 

Bridgefonden indberetter automatisk bidragene til SKAT, men kun hvis du SAM¬TIDIG MED INDBETALINGEN har oplyst dit CPR-nr. (hvis det er en virksomhed CVR-nr. eller SE-nr.). 

Besøg gerne Bridgefondens hjemmeside www.bridgefonden.dk for yderligere oplysninger. Fonden sekretariatsbetjenes af Danmarks Bridgeforbund. Spørgsmål m.v. kan rettes til forbundets direktør Charlotte Fuglsang på tlf. 2222 9926.

Bridgefondens bestyrelse, der består af følgende:

 • Jacob Monberg, formand
 • Jørgen Esmann, 
 • Stig Farholt, 
 • Christian Reinholdt, 
 • Ole Raulund

ønsker alle en god sommer og håber, at vi til sæsonstart den 1. september 2021, kan mødes ved det fysiske bridgebord. 

Med venlig hilsen
Jacob Monberg,
formand

 

Nyt fra Bridgefonden december 2020

Bridgefonden er sat i verden for at støtte og udbrede kendskabet til bridgespillet. Det kan vi kun, hvis vi har penge at dele ud af til de ildsjæle, der brænder for samme sag. Det er dem, der kan omsætte de gode tanker til praktiske aktiviteter, der når ud til folk. Bridgefonden ar­bejder altså på at gøre bridgespillet kendt også uden for bridgeverdenen med landets ca. 25.000 bridgespillere.

Heldigvis stiger støtten til Bridgefonden støt og roligt – STOR TAK TIL ALLE.

Året har ikke budt på mange aktiviteter pga. coronakrisen. Vi kan dog heldigvis glæde os over den flotte pro/am i januar, som indbragte godt 285.000 kr. til Dansk Skolebridge.  

Vi mangler endnu nogle bidrag i indeværende år. REINHOLDT BRIDGE & TRAVEL har traditio­nen tro doneret to gavekort til Bridgefonden til udlod­ning blandt alle, der i 2020 har ydet et bi­drag til fonden på min. 200 kr. Vinderne af lodtrækningen modtager en præmie i form af gave­kort til en bridgerejse.  Lodtræknin­gen foretages den 6. januar 2021, og bidrag, der skal være med i lodtrækningen, skal være indbetalt til fonden senest d. 31. december 2020.

Årets uddelinger
Bridgefonden har udover støtten til Dansk Skolebridge i år også støttet Blaksets Bridgecenter med midler til udvikling og indkøb af plexiglasskærme til bridgebordet. Derudover har fonden støttet et initiativ hos Dalum Hjallese håndboldklub til etablering af en bridgeklub målrettet unge.

Mindeturnering for Søren Bune
Til minde om juniorspiller Søren Bune, der døde kun 19 år gammel, den 5. november 2020, afholder Bridgefonden er mindeturnering på BBO, søndag den 27. december 2020, kl. 20.00. Turneringen afholdes med det formål at mindes Søren Bune og hans flotte bridgemeritter i en tidlig alder – herunder hans evne og store bidrag til at bringe bridgespillet videre til sin egen og yngre generationer.

De indsamlede midler går ubeskåret til Dansk Skolebridge. Turneringen erstatter DBf´s Danish Dynamite parturnering på BBO samme aften, og der spilles 21 spil i en A og B-række.

For at være med skal man forinden donere sit bidrag på minimum 200 kr. via Mobile­Pay på nr. 61713 til turneringen. Såfremt man ønsker fradrag for sit bidrag, skal man anføre sit CPR-nummer, se nærmere nedenfor.

Nyt om Bridgefondens bestyrelse
Ved årsskiftet tager Bridgefondens bestyrelse afsked med to bestyrelsesmedlemmer, nemlig Jens Christian Lorenzen og Christen Obel. Der skal lyde en stor tak for begges indsats og op­bakning til fonden, herunder deres medvirken til, at fonden i dag har mange trofaste bidrag­ydere. 

Nye medlemmer af fondens bestyrelse er fra 1. januar 2021 Christian Reinholdt og Ole Rau­lund, der begge er kendte ansigter i bridgeverdenen. Christian Reinholdt har i mange år arran­geret bridgerejser til nær og fjern. Ole Raulund er bl.a. tidligere formand for udtagelseskomi­téen og tidligere medlem af hovedbestyrelsen i Danmarks Bridgeforbund.

Bridgefondens bestyrelse består herefter pr. 1. januar 2021 af:

 • Jacob Monberg, formand
 • Jørgen Esmann,
 • Stig Farholt,
 • Christian Reinholdt,
 • Ole Raulund

Praktiske regler for donationer:
Indbetalinger kan ske via MobilePay på nr. 61713 eller til fondens bankkonto på reg. nr.: 3543 konto nr. 1142 4732. Via netbank kan du overføre et fast årligt beløb til fonden. Det sker un­der feltet ”faste betalinger/faste overførsler”.

Bridgefonden indberetter automatisk bidragene til SKAT, men kun hvis du SAMTIDIGT MED INDBETALINGEN har oplyst dit CPR-nr. (hvis det er en virksomhed CVR-nr. eller SE-nr.).

Fon­den sekretariatsbetjenes af Danmarks Bridgeforbund. Spørgsmål m.v. kan rettes til forbundets direktør Charlotte Fuglsang på tlf. 2222 9926.

Bridgefonden ønsker alle en god jul og et godt nytår.

På bestyrelsens vegne,

Jacob Monberg,
Formand

Powered by