Testamente 

 

Hvis du ønsker at begunstige Bridgefonden ved død, skal der oprettes et testamente. Det sker i skifteretten hos notaren og koster 300 kroner. Testamentet skal medbringes i to eksemplarer. Testamentet skrives under på mødet med notaren, som også tjekker din identitet. Det ene eksemplar sørger notaren for at indsende til Centralregistret for Testamenter, det andet beholder du.

Hvis du allerede har oprettet et testamente, kan Bridgefonden begunstiges i et tillæg hertil. Fremgangsmåden er den samme som netop beskrevet.

I begge tilfælde kan bestemmelsen om Bridgefonden formuleres således:

”Et beløb stort kr. xx testeres som legat til Bridgefonden, CVR-nr. 35 26 31 44, Hørkær 32B, 2730 Herlev. Bridgefondens bestyrelse bestemmer, om beløbet skal tillægges fondens grundkapital eller anvendes til uddeling. (Det forudsættes, at legatet er fri for boafgift efter boafgiftslovens § 3, stk. 2, som en fond med almenvelgørende eller andet almennyttigt formål. I modsat fald bortfalder legatet.)” 

Tilføjelsen i () kan vælges til eller fra, som du ønsker.

 
Powered by