NYT FRA BRIDGEFONDEN 

Bestyrelsen i Bridgefonden vil gerne sig tak til alle de mennesker, der på den ene eller den anden måde støtter op om fonden og dens arbejde for at udvikle og udbrede kendskabet til bridgespillet. Ved at støtte Bridgefonden er du f.eks. med til at udbrede bridge til unge mennesker og andre, der har lyst til at spille.   
 
Mobile Pay
Bridgefonden fik i 2017 oprettet mobile pay, hvorefter donationer kan gives via mobiltelefonen. Det vurderes, at denne betalingsmetode er en fordel for fondens mulighed for at få flere bidragydere. I 2017 nåede fonden ca. 140 unikke bidragydere. Vi er meget glade for, at Bridgefonden nu er med i front, når det handler om moderne betalingsmetoder. Jeg benytter derfor også her i nyhedsbrevet lejligheden til at komme med en opfordring til at donere til fonden via vores telefonnummer 2999 5213. Husk man ved at indtaste sit NemId kan få skattefradraget registreret med det samme. 
 
Event i Århus
Bridgefonden havde i 2017 en event i Århus i samarbejde med Dansk Skolebridge og Danmarks Bridgeforbund. Der var et åbent arrangement om eftermiddagen, hvor alle interesserede kunne prøve kræfter med bridge. Efterfølgende inviterede Bridgefonden til en reception for inviterede med det formål at få flere donationer. Der var mellem 30 og 40 til begge arrangementer. Vi mener, at konceptet fungerer, men markedsføringen skal styrkes og forberedes mere målrettet.  
 
Årsregnskab 2017
Årsregnskabet for 2017 er nu behandlet og godkendt af fondens bestyrelse og kan ses via dette link.  
 
Bridgefestival 2018
I lighed med tidligere år afholder Bridgefonden en turnering på Bridgefestivalen. I år sker det i samarbejde med SÆSON-vine, torsdag den 12. juli 2018 kl. 10.30-15.00. Der vil være gode vinpræmier. Efter turneringen er der reception, som turneringsindskuddet på 280 kr. også giver adgang til.  
 
Se mere her og på Bridgefestival.dk 
 
Arrangement i efteråret 2018
Onsdag den 24. oktober 2018 inviterer Bridgefonden sine donorer til et spændende vinarrangement hos Vinoble i København. Vi skal høre om og smage vin samt spille bridge. Der serveres også lidt spiseligt. Reserver allerede nu datoen. Vi udsender en særskilt invitation til arrangementet i august 2018.  
 
Fondens bestyrelse 
Fondens bestyrelse består nu af:

• Lida Hulgaard, formand
• Jens Chr. Lorenzen
• Christen Obel
• Jørgen Esmann 
 

Kig rundt på de øvrige sider for yderligere oplysninger.   

Bridgefonden sekretariatsbetjenes af sekretariatet i Danmarks Bridgeforbund. Spørgsmål m.v. kan rettes til forbundets direktør Charlotte Fuglsang på tlf.: 2222 9926.   

På bestyrelsens vegne,   

Lida Hulgaard 
Formand   

Maj 2018 

 

 

Skolebridge er fortsat populært

130 skoler og 7.500 har deltaget i enten et intro- eller undervisningsforløb siden starten i 2015. Det er forskelligt fra skole til skole, hvordan og hvor mange der efter intro-forløbet fortsætter til decideret undervisning. Vælges bridgen som et tilvalgsfag er deltagerantallet som regel begrænset til 20-24 deltagere. Og spillet tiltrækker lige så mange drenge som piger.

 

Bridgefonden har talt med Morten Bilde, formand for Skolebridge, som fortæller, at strategien er at køre et introforløb, derefter et kortere forløb og til slut gerne et valgfag. Det er dog ikke muligt for alle skoler at tilbyde bridge som valgfag, det afhænger blandt andet af lærerkapacitet og tilbud om øvrige valgfag.

 

Du kan følge med på: www.skolebridge.dk

Tak for jeres bidrag til Bridgefonden - to vindere er udtrukket

Inga Biltoft og Annie Nielsen vandt hver et gavekort på kr. 1.000. Reinholdt Bridge og Travels gavekort medvirkede til, at der indløb 49 donationer mellem 19. og 30. december 2017

- i alt 12.751 kroner.

I hele 2017 blev der givet 139 bidrag på i alt 69.923 kroner - og Bridgefornden skal jo have mindst 100 donationer på mindst 200 kr. hvert år for at opretholde muligheden for skattefradrag.

Reinholdt Bridge og Travel valgte at udlodde endnu et gavekort blandt bidragsyderne i perioden 1. januar til 18. december 2017.

Stort tillykke til begge vindere.

Dansk Skolebridge

Bridgefonden har atter støttet Dansk Skolebridge – eller ”Bridge - Play It!” som foreningen også hedder. Det har i 2016 været Bridgefondens hovedprojekt. Vi er i Bridgefondens bestyrelse rigtigt glade for, at skolebridgen har fået så meget vind i sejlene. Vi er sikre på, at rigtigt mange unge vil få glæde af at spille bridge samtidigt med, at deres sociale liv og deres matematiske evner, koncentration og logik styrkes. Vi er også fulde af beundring for det arbejde, der ydes for skolebridge, både fra foreningen og fra mange frivillige og også fra DBf.

 

Bridgecafé

Bridgefonden har også støttet en Bridgecafé, som Kerteminde Bridgeklub satte i værk. Caféen henvender sig mennesker, der ikke før har spillet bridge, men godt kunne tænke sig at prøve. Initiativet kommer fra frivillige, rutinerede lokale bridgespillere. Det er et eksempel til efterfølgelse andre steder.

 

Indsamling

Bridgefonden siger mange tak til alle, der støtter os, både med de små bidrag på 200 kr. og de større bidrag, som vi i år har fået flere af. Købmand Hermann Sallings Fond har således i 2016 via Bridgefonden støttet Bridgefondens arbejde og støtte af skolebridge.

 

Bridgefonden har nu i flere år arrangeret en aftenturnering på den årlige bridgefestival i Svendborg, hvor deltagerne giver et bidrag til fonden og samtidigt deltager i en særlig præmiepulje, der udsættes af Bridgefonden. Bridgefonden har tillige i samarbejde med Nordea arrangeret en bridgeturnering for indbudte spillere.

 

For at opmuntre til yderligere støtte og for at gøre Bridgefonden kendt i videre kredse, udsatte vi en særlig præmie til alle bidragydere i 2016 i form af deltagelse i Copenhagen Bridge Internationals pro/am turnering torsdag aften før den egentlige festival d. 19.-22- januar 2017. Mathias Bruun fra Blakset blev ”indkøbt” som makker til den heldige og lykkelige vinder, Skafti Jonsson. Om det nu var på grund af dette initiativ eller har andre årsager, ved vi ikke, men Bridgefonden har i år haft et rekordstort antal bidragsydere.

Skolebridge
Morten Bilde har i 2015 stiftet en forening, der har til formål at få bridge ind i skolerne. Bridgefonden har støttet foreningen Bridge – Play it! med 40.000 kr. til brug for etablering af hjemmeside (www.skolebridge.dk), tryk af flyers, posters og roll-ups, grafisk assistance og udrulning på sociale medier.

Opsamling af skolebridge-elever
I Haderslev har Kjeld Winther Thomsen stået for fortsat undervisning af elever, der har haft skolebridge på skemaet. Pilotprojektet blev kaldt ”en gribefunktion”. Ideen var at forsøge at gøre eleverne til ”rigtige” bridgespillere. Bridgefonden har støttet pilotprojektet med 25.000 kr. Pilotprojektet er omtalt i Dansk Bridge, november 2015.

Juniorcamp sammen med junior NM
Danmarks Bridgeforbund (DBf) var i påsken 2015 arrangør af junior NM i Vejen. DBf arrangerer også tre juniorcamps årligt for de knap så rutinerede. DBf ville gerne lægge juniorcampen samme sted som junior NM, så de unge deltagere kunne lade sig inspirere af landsholdsspillerne, men det ville koste mere, end DBf normalt bruger på juniorcamps. Bridgefonden har støttet juniorcampen med 5.675 kr., der er gået til overnatning for frivillige hjælpere.

Kontakt informationer
Powered by