Nyt fra Bridgefonden

Bridgefonden er sat i verden for at støtte og udbrede kendskabet til bridgespillet. Det kan vi kun, hvis vi har penge at dele ud af til de ildsjæle, der brænder for samme sag. Det er dem, der kan omsætte de gode tanker til praktiske aktiviteter, der når ud til folk. Bridgefonden ar­bejder altså på at gøre bridgespillet kendt også uden for bridgeverdenen med landets ca. 25.000 bridgespillere.

Heldigvis stiger støtten til Bridgefonden støt og roligt – STOR TAK TIL ALLE.

Året har ikke budt på mange aktiviteter pga. coronakrisen. Vi kan dog heldigvis glæde os over den flotte pro/am i januar, som indbragte godt 285.000 kr. til Dansk Skolebridge.  

Vi mangler endnu nogle bidrag i indeværende år. REINHOLDT BRIDGE & TRAVEL har traditio­nen tro doneret to gavekort til Bridgefonden til udlod­ning blandt alle, der i 2020 har ydet et bi­drag til fonden på min. 200 kr. Vinderne af lodtrækningen modtager en præmie i form af gave­kort til en bridgerejse.  Lodtræknin­gen foretages den 6. januar 2021, og bidrag, der skal være med i lodtrækningen, skal være indbetalt til fonden senest d. 31. december 2020.

Årets uddelinger
Bridgefonden har udover støtten til Dansk Skolebridge i år også støttet Blaksets Bridgecenter med midler til udvikling og indkøb af plexiglasskærme til bridgebordet. Derudover har fonden støttet et initiativ hos Dalum Hjallese håndboldklub til etablering af en bridgeklub målrettet unge.

Mindeturnering for Søren Bune
Til minde om juniorspiller Søren Bune, der døde kun 19 år gammel, den 5. november 2020, afholder Bridgefonden er mindeturnering på BBO, søndag den 27. december 2020, kl. 20.00. Turneringen afholdes med det formål at mindes Søren Bune og hans flotte bridgemeritter i en tidlig alder – herunder hans evne og store bidrag til at bringe bridgespillet videre til sin egen og yngre generationer.

De indsamlede midler går ubeskåret til Dansk Skolebridge. Turneringen erstatter DBf´s Danish Dynamite parturnering på BBO samme aften, og der spilles 21 spil i en A og B-række.

For at være med skal man forinden donere sit bidrag på minimum 200 kr. via Mobile­Pay på nr. 61713 til turneringen. Såfremt man ønsker fradrag for sit bidrag, skal man anføre sit CPR-nummer, se nærmere nedenfor.

Nyt om Bridgefondens bestyrelse
Ved årsskiftet tager Bridgefondens bestyrelse afsked med to bestyrelsesmedlemmer, nemlig Jens Christian Lorenzen og Christen Obel. Der skal lyde en stor tak for begges indsats og op­bakning til fonden, herunder deres medvirken til, at fonden i dag har mange trofaste bidrag­ydere. 

Nye medlemmer af fondens bestyrelse er fra 1. januar 2021 Christian Reinholdt og Ole Rau­lund, der begge er kendte ansigter i bridgeverdenen. Christian Reinholdt har i mange år arran­geret bridgerejser til nær og fjern. Ole Raulund er bl.a. tidligere formand for udtagelseskomi­téen og tidligere medlem af hovedbestyrelsen i Danmarks Bridgeforbund.

Bridgefondens bestyrelse består herefter pr. 1. januar 2021 af:

  • Jacob Monberg, formand
  • Jørgen Esmann,
  • Stig Farholt,
  • Christian Reinholdt,
  • Ole Raulund

Praktiske regler for donationer:
Indbetalinger kan ske via MobilePay på nr. 61713 eller til fondens bankkonto på reg. nr.: 3543 konto nr. 1142 4732. Via netbank kan du overføre et fast årligt beløb til fonden. Det sker un­der feltet ”faste betalinger/faste overførsler”.

Bridgefonden indberetter automatisk bidragene til SKAT, men kun hvis du SAMTIDIGT MED INDBETALINGEN har oplyst dit CPR-nr. (hvis det er en virksomhed CVR-nr. eller SE-nr.).

Fon­den sekretariatsbetjenes af Danmarks Bridgeforbund. Spørgsmål m.v. kan rettes til forbundets direktør Charlotte Fuglsang på tlf. 2222 9926.

Bridgefonden ønsker alle en god jul og et godt nytår.

På bestyrelsens vegne,

Jacob Monberg,
Formand

 

Kontakt informationer
Powered by