Nyt fra Bridgefonden

 

Om Bridgefondens aktiviteter

Bestyrelsen i Bridgefonden vil gerne sig tak til alle de mennesker, der på den ene eller den anden måde støtter op om fonden og dens arbejde for at udvikle og udbrede kendskabet til bridgespillet. 

Ved at støtte Bridgefonden er du f.eks. med til at udbrede bridge til unge mennesker. De 75.000 kr., som Bridgefonden i december 2018 bevilligede til Dansk Skolebridge, har foreningen – som forudsat af Bridgefonden - brugt til at udvikle lokalafdelinger og understøtte det lokale samarbejde mellem skolebridgen og DBf’s distrikter. Via dette tættere samarbejde søger Dansk Skolebridge at udvikle klubbernes engagement i at etablere spillemuligheder for de unge ud over de traditionelle klubaftener. Dette engagement fra distrikternes side har resulteret i, at DBf’s repræsentantskab på det seneste møde besluttede at støtte Dansk Skolebridge med 15 kr. pr. medlem i hvert af de næste 3 år – en driftsbevilling, der har stor værdi for Dansk Skolebridge.

Bridgefondens årsregnskab 2018
Årsregnskabet for 2018 er nu behandlet og godkendt af fondens bestyrelse og kan ses via dette link. 

Bridgefestival 2019
I lighed med tidligere år afholder Bridgefonden en turnering på Bridgefestivalen onsdag den 10. juli 2018 kl. 10.30-15.00. I år sker det i samarbejde med Kvickly i Svendborg, som vil sponsorere præmier m.v.  Der vil være gode vinpræmier. Efter turneringen er der reception for turneringens deltagere samt præmieoverrækkelser. Dette giver turneringsindskuddet på 280 kr. også adgang til. 

Se mere på Bridgefestival.dk

Vin&tapas i Århus i efteråret 2019
I efteråret 2018 inviterede Bridgefonden sine støtter til et vinarrangement hos Vinoble i København, hvor vi bl.a. smagte på vin og spillede en lille turnering. Vi agter at gentage succesen fra København ved et spændende vinarrangement for fondens donorer i Vinobles lokaler i Aarhusområdet, hvor vi skal høre om og smage vin samt spille lidt bridge. 

Det foregår onsdag den 25. september kl. 17.30-21.00. Reserver allerede nu datoen. Vi udsender en særskilt invitation til arrangementet i august 2019. 


Nye praktiske regler for indbetaling af donationer til Bridgefonden

Ny MobilePay løsning
I 2019 er Bridgefonden gået fra den oprindelige MobilePay erhvervsløsning til Mobile¬Pay Myshop, der er en videreudvikling af det tidligere system. 

For Bridgefondens donorer betyder dette først og fremmest, at fremtidige indbetalin¬ger via telefonen skal ske til et nyt nummer. Det nye nummer er 61713.

Bankoverførsel
Du kan som hidtil overføre et beløb til fondens bankkonto på reg.nr.: 3543 konto.nr. 1142 4732.

Via din bankkonto kan også indbetales et fast beløb til fonden hvert år. Det gør du ved at sætte din netbank op til det. Årligt tilbagevendende betalinger kan du som regel definere i din netbank under feltet faste betalinger/faste overførsler.

Afskaffelse af bankens automatiske indberetning til skattefradrag
Det automatiske skattefradrag med indtastning af NEM-id afskaffes desværre. I fremtiden er det altså Bridgefonden selv, der skal indberette de fradragsberettigede beløb til SKAT. Ved denne indberetning kræver SKAT oplyst bidragsyders CPR-nr. eller CVR-nr./SE-nr., hvis bidragyder er en virksomhed, da det er den måde, SKAT identifi¬cerer fradragsretten på efter skattekontrolloven (§ 8 Æ). 

Det er et betydeligt administrativt tilbageskridt for Bridgefonden og for bidragsydere. Såfremt man ønsker skattefradrag, skal man altså samtidigt med indbetalingen oplyse sit CPR-nummer, ellers får man ikke skattefradrag. Det gælder uanset, hvilken ind¬betalingsform, der anvendes. 

-----------

Fondens bestyrelse:
Fondens bestyrelse består af Lida Hulgaard, formand, Jens Chr. Lorenzen, Christen Obel og Jørgen Esmann.
Bridgefonden sekretariatsbetjenes af sekretariatet i Danmarks Bridgeforbund. Spørgsmål m.v. kan rettes til forbundets direktør Charlotte Fuglsang på tlf.: 2222 9926. 
 
På bestyrelsens vegne, 
 
Lida Hulgaard 
Formand  
Maj 2019

 

Skolebridge er fortsat populært

130 skoler og 7.500 har deltaget i enten et intro- eller undervisningsforløb siden starten i 2015. Det er forskelligt fra skole til skole, hvordan og hvor mange der efter intro-forløbet fortsætter til decideret undervisning. Vælges bridgen som et tilvalgsfag er deltagerantallet som regel begrænset til 20-24 deltagere. Og spillet tiltrækker lige så mange drenge som piger.

 

Bridgefonden har talt med Morten Bilde, formand for Skolebridge, som fortæller, at strategien er at køre et introforløb, derefter et kortere forløb og til slut gerne et valgfag. Det er dog ikke muligt for alle skoler at tilbyde bridge som valgfag, det afhænger blandt andet af lærerkapacitet og tilbud om øvrige valgfag.

 

Du kan følge med på: www.skolebridge.dk

Tak for jeres bidrag til Bridgefonden - to vindere er udtrukket

Inga Biltoft og Annie Nielsen vandt hver et gavekort på kr. 1.000. Reinholdt Bridge og Travels gavekort medvirkede til, at der indløb 49 donationer mellem 19. og 30. december 2017

- i alt 12.751 kroner.

I hele 2017 blev der givet 139 bidrag på i alt 69.923 kroner - og Bridgefornden skal jo have mindst 100 donationer på mindst 200 kr. hvert år for at opretholde muligheden for skattefradrag.

Reinholdt Bridge og Travel valgte at udlodde endnu et gavekort blandt bidragsyderne i perioden 1. januar til 18. december 2017.

Stort tillykke til begge vindere.

Dansk Skolebridge

Bridgefonden har atter støttet Dansk Skolebridge – eller ”Bridge - Play It!” som foreningen også hedder. Det har i 2016 været Bridgefondens hovedprojekt. Vi er i Bridgefondens bestyrelse rigtigt glade for, at skolebridgen har fået så meget vind i sejlene. Vi er sikre på, at rigtigt mange unge vil få glæde af at spille bridge samtidigt med, at deres sociale liv og deres matematiske evner, koncentration og logik styrkes. Vi er også fulde af beundring for det arbejde, der ydes for skolebridge, både fra foreningen og fra mange frivillige og også fra DBf.

 

Bridgecafé

Bridgefonden har også støttet en Bridgecafé, som Kerteminde Bridgeklub satte i værk. Caféen henvender sig mennesker, der ikke før har spillet bridge, men godt kunne tænke sig at prøve. Initiativet kommer fra frivillige, rutinerede lokale bridgespillere. Det er et eksempel til efterfølgelse andre steder.

 

Indsamling

Bridgefonden siger mange tak til alle, der støtter os, både med de små bidrag på 200 kr. og de større bidrag, som vi i år har fået flere af. Købmand Hermann Sallings Fond har således i 2016 via Bridgefonden støttet Bridgefondens arbejde og støtte af skolebridge.

 

Bridgefonden har nu i flere år arrangeret en aftenturnering på den årlige bridgefestival i Svendborg, hvor deltagerne giver et bidrag til fonden og samtidigt deltager i en særlig præmiepulje, der udsættes af Bridgefonden. Bridgefonden har tillige i samarbejde med Nordea arrangeret en bridgeturnering for indbudte spillere.

 

For at opmuntre til yderligere støtte og for at gøre Bridgefonden kendt i videre kredse, udsatte vi en særlig præmie til alle bidragydere i 2016 i form af deltagelse i Copenhagen Bridge Internationals pro/am turnering torsdag aften før den egentlige festival d. 19.-22- januar 2017. Mathias Bruun fra Blakset blev ”indkøbt” som makker til den heldige og lykkelige vinder, Skafti Jonsson. Om det nu var på grund af dette initiativ eller har andre årsager, ved vi ikke, men Bridgefonden har i år haft et rekordstort antal bidragsydere.

Skolebridge
Morten Bilde har i 2015 stiftet en forening, der har til formål at få bridge ind i skolerne. Bridgefonden har støttet foreningen Bridge – Play it! med 40.000 kr. til brug for etablering af hjemmeside (www.skolebridge.dk), tryk af flyers, posters og roll-ups, grafisk assistance og udrulning på sociale medier.

Opsamling af skolebridge-elever
I Haderslev har Kjeld Winther Thomsen stået for fortsat undervisning af elever, der har haft skolebridge på skemaet. Pilotprojektet blev kaldt ”en gribefunktion”. Ideen var at forsøge at gøre eleverne til ”rigtige” bridgespillere. Bridgefonden har støttet pilotprojektet med 25.000 kr. Pilotprojektet er omtalt i Dansk Bridge, november 2015.

Juniorcamp sammen med junior NM
Danmarks Bridgeforbund (DBf) var i påsken 2015 arrangør af junior NM i Vejen. DBf arrangerer også tre juniorcamps årligt for de knap så rutinerede. DBf ville gerne lægge juniorcampen samme sted som junior NM, så de unge deltagere kunne lade sig inspirere af landsholdsspillerne, men det ville koste mere, end DBf normalt bruger på juniorcamps. Bridgefonden har støttet juniorcampen med 5.675 kr., der er gået til overnatning for frivillige hjælpere.

Kontakt informationer
Powered by