Lida Hulgaard

Født i 1939 og har tilbragt stort set hele sit liv i Århus.
Advokat med speciale inden for skatteret, generationsskifte og bestyrelsesarbejde, bl.a. som medlem af fondsbestyrelser. 

 

Driver fortsat sit eget advokatfirma, Hulgaard Advokater, sammen med sin søn.

Lida Hulgaard er et ikon inden for dansk skatteret og var i 1970’erne lektor på Århus Universitet.  I 2005 blev hun udnævnt til formand for Skatterådet, en post, som hun efter eget ønske forlod i 2010.

Dog kan Lidas fortræffeligheder som advokat ikke overskygge hendes bridgepræstationer. Hun lærte spillet som 12-årig af sin far Axel Voigt, og i en alder af bare 17 år blev hun nr. 2 ved det første DM for mixpar med Johs. Hulgaard, som hun har været gift med gennem 55 år og har fire børn med. I 70’erne repræsenterede de sammen Danmark på det åbne landshold, en plads, som kun er få kvinder forundt, og parret var med den ene gang, det er lykkedes det danske åben række-landshold at vinde de nordiske mesterskaber.

Dog måtte landsholdsbridgen med tiden vige pladsen til fordel for karrieren som advokat. Lida fortsatte med at udgøre en del af dansk topbridge og har først i løbet af de senere år bevæget sig nedad i divisionerne.

Lida har besat en række bestyrelsesposter gennem sin karriere, heraf flere i fonde. I 1991 blev hun slået til ridder af Dannebrog.

Christen Obel

Født i Nordjylland i 1961, opvokset og bosiddende i København.
Cand.polit. fra Københavns Universitet i 1988 med en MBA fra University of Cape Town i 1995.

Christen Obel har gennem sit erhvervsliv primært arbejdet som konsulent inden for projektledelse af større forandringsprojekter og IT. Han er selvstændig i dag og dedikerer en større del af sin tid på sine andre engagementer i eksempelvis kulturlivet.

Christen Obel har siden 2005 været bestyrelsesformand i Det Obelske Familiefond, der er et erhvervsdrivende fond, som årligt uddeler omkring 150 millioner om året til almennyttige formål inden for forskning, kultur og det sociale område. Fonden støtter desuden mange større og mindre projekter i Nordjylland.

Christen startede med bridge, da han gik i gymnasiet og var en del af den enorme og talentfulde juniorgeneration i 1980'erne, som har domineret dansk topbridge siden. Christen spillede en stor del af sin tid og havde også job som medhjælper hos Vibeke Petersen i bridgeklubben på Lindegårdsvej i Charlottenlund.

Men på et tidspunkt syntes han ikke længere, at resultaterne stod mål med indsatsen, og han tog derfor en længere pause fra turneringsbridge. For 5 år siden genoptog han sin ungdomshobby og spiller i dag i Blakset-klubberne.

Christen er desuden bestyrelsesmedlem mm. i bl.a. C. W. Obel A/S, Nordic Artists A/S (agentur for klassiske musikere), KUNSTEN Museum for Moderne kunst; Aalborg, Skagens Museum og Øregård Museum.

Jens Christian Lorenzen

Født 1943. Opvokset i og student fra Aalborg. 
Siden soldatertiden bosat i København afbrudt af nogle udlandsophold, bl.a. i Mellemøsten og USA. 

Uddannet som reserveofficer og cand. merc. fra CBS suppleret med SMP fra Harvard.
Erhvervskarrieren gennem 45 år har resulteret i en bred ledelseserfaring fra både direktions- og bestyrelsesarbejde.

Jens Christian Lorenzen har blandt andet været adm. direktør for PBS og senest for Otto Mønsted A/S indtil 2010, hvorefter han har drevet egen rådgivnings- og investeringsvirksomhed.

Sideløbende med erhvervskarrieren har Jens Christian Lorenzen på ledelsesniveau været stærkt engageret i frivilligt arbejde, blandt andet i relation til Forsvarssagen, Spejderbevægelsen og Gigtforeningen.

Siden ungdomstiden har Jens Christian Lorenzen ivrigt spillet kort (bridge og whist) på selskabsniveau, bl. a. sammen med sin kone, der spiller i en bridgeklub.

Jens Christian Lorenzens indsats i Bridgefondens bestyrelse er dels på det generelle plan dels ved hans erfaring fra projektgenerering og fundraising. Jens Christian Lorenzen er udpeget til bestyrelsen af Danmarks Bridgeforbund.

Jørgen Esmann

Født i Århus i 1956, hvorfra Jørgen Esmann tog sin lægevidenskabelige embedseksamen i 1983. Blev siden uddannet til speciallæge i hudsygdomme, dels på Marselisborg Hospital, dels på hudafdelingen på University of Michigan, USA.

Forskningsmæssigt har Jørgen Esmann dels arbejdet med at undersøge baggrunden for hudens aldringsprocesser, dels med Herpesvirus-infektioner. Han er en aktiv underviser og foredragsholder om disse emner både i ind- og udland og er også forfatter til en række meget citerede artikler herom.

I 1995 åbnede Jørgen Esmann en privatklinik i København med speciale i avanceret laserbehandling af hudsygdomme og mere kosmetiske gener. Ekspertisen inden for det kosmetiske område har ført til en række TV-udsendelser, ligesom Jørgen også i mange år har været dommer i Danish Beauty Awards.

Gennem en årrække har Jørgen Esmann siddet i bestyrelsen for Den Kongelige Skydebane på Sølyst og er ligeledes bestyrelsesformand for Kong Christian IX og Dronning Louises Jubilæumslegat, der uddeles til lægevidenskabelige formål.

Jørgen Esmann har spillet bridge, så længe han kan huske. Med Axel Voigt som gudfar og mentor var bridge en fast søndagsbeskæftigelse i familien og siden i Akademisk Bridgeklub i Århus. De sidste otte år har Jørgen Esmann slået sine folder i Blakset Bridgecenter, hvor bridgestafetten også er givet videre til næste generation.

Stig Farholt

Født i 1960 i København, hvor han også tog sin uddannelse inden for regnskab og finansiering. Stig Farholt har en HD i Regnskabsvæsen fra 1984 og en HD i Finansiering fra 1987. 

 

Sideløbende med sin uddannelse arbejdede Stig som revisorassistent hos PriceWaterHouseCoopers. Efterfølgende har han ad to omgange haft en stilling som regnskabschef, først hos Amoco Denmark Exploration Company og efterfølgende i vekselerfirmaet Ludvig Kalckar. Dernæst har han været vicedirektør i BMS Broker børsmæglerselskab og PS Børsmæglerselskab.

I 1993 stiftede Stig sammen med en kollega investeringsfirmaet Farholt & Brodersen A/S. Her var Stig Farholt i årene 1993-1997 administrerende direktør, hvor hans primære opgaver var at udvikle koncepter til investeringsprojekter i ejendomme mm. Stig havde herunder også ansvaret for al kommunikation og forhandling med revisorer, advokater, banker og udenlandske forretningsforbindelser. Stig forlod firmaet i 1997 i al fordragelighed for at søge nye udfordringer. 

Stig Farholt fik herefter stillingen som kommerciel direktør i Griffin Ejendomme, hvor hans hovedansvarsområde var salg og udvikling af finansielle produkter til VIP-kunder. Siden 2009 har Stig Farholt været CEO for Implantatklinik København I/S og Smiledesigns, hvor hans fokus ligger på forretningsudvikling og vækst.

Stig Farholt er et meget socialt menneske, hvilket også afspejles ved hans store interesse for vin og maden, der serveres hertil. Han elsker at rejse og nyde livet, når han føler, at han har gjort sig fortjent til det.
Golf og bridge er nogle af Stigs største lidenskaber. Han har spillet begge dele i over 20 år. Bridge på eliteniveau med mange internationale turneringer og gode resultater.

Stig har været coach for juniorlandsholdet to gange og i denne forbindelse også været med til at udforme deres værdigrundlag. Såvel juniorbridge og Dansk Skolebridge har i mange tilfælde nydt godt af at have Stig som deres faste sparringspartner. Stig er fuld af gode ideer og han brænder for dem og bridgen. Stig har desuden været sponsor ved Copenhagen Open og CBI.

Kontakt informationer
Powered by